כל התכנים בנושא: ואתה מחיה את כולם

מתחילה ה' מהוה את כל הנבראים ואחר כך הוא מחיה אותם. וההתהוות היא באופן שה' מעלים את עצמו מהנברא עד שנדמה לנברא שאין לו עילה וסיבה שקדמה לו, מה שאין כן, בעניין מחיה, כשמתבונן איך הוא חי ואופן חיותו, מבין שישנו מקור שמחיה אותו.