כל התכנים בנושא: ובני ישראל יוצאים ביד רמה

אברהם פריד במחרוזת שירי סווינג: ובני ישראל יוצאים ביד רמה, אני מאמין, בין כך ובין כך.