כל התכנים בנושא: והיא שעמדה

ברוך שומר הבטחתו לישראל. והיא שעמדה לנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו… והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

מרדכי בן דוד במבחר שירי קודש: ענוים ענוים, והיא שעמדה, אשריכם ישראל ועוד.

יעקב שוואקי ויונתן רזאל שרים את השיר מתוך ההגדה של פסח: "והיא שעמדה לאבותינו שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם".