כל התכנים בנושא: זרזירים

בסרטון זה רואים את הזרזירים עפים ומרחפים כאילו על פי איזה מנצח מקהלה שמכוון את צעדיהם וריקודיהם. נפלא!

מה אפשר ללמוד מהזרזירים? במסען של הזרזירים לארצות החום רואים רצון לחיות, אחדות וכבוד הדדי.