כל התכנים בנושא: חג מתן תורה

חודש סיון קרוי בתנ"ך החודש השלישי. רק פעם אחת הוא מופיע בשם "חודש סיון". מה מקור השם סיון?