כל התכנים בנושא: חודש תמוז

לוח השנה לחודש תמוז תשע"ו כולל התאריך הלועזי לחודשים יולי – אוגוסט, כולל זמן זריחה (ז.) וזמן שקיעה (ש.) וסוף זמן קריאת שמע בבוקר (סזק"ש), וזמני כניסת השבת ויציאת השבת.

"חודש" מלשון התחדשות! וכמו בכל חודש גם בחודש תמוז יש הארה והשפעה רוחנית מלמעלה הנותנת הזדמנות להתפתחות רוחנית חדשה.

תמוז הוא החודש הרביעי לפי סדר החודשים במקרא, והעשירי לפי הסדר המקובל בלוח העברי מאז ימי בית שני. תמוז הוא תחילת ״תקופת״ הקיץ.

נאמר "זאת חוקת התורה" על מצות פרה אדומה מכיון שהיא כלולה משני הענינים ד"רצוא" ו"שוב" (שריפת הפרה (רצוא), ו-ונתן מים חיים אל כלי (שוב)) כמו כל מצוות התורה.