כל התכנים בנושא: חופה עם הרבי

הרבי היה עורך קידושין עד שנת תשכ"ב. אחרי למעלה משנה ביקש ר' שניאור זלמן יפה שהרבי יערוך את הקידושין של בתו. לאחרי הרבה הפצרות הסכים הרבי לערוך את הקידושין באופן חד פעמי. ברקע ניגון ארבע בבות.