כל התכנים בנושא: חיים אחר המוות

טייס ממלחמת העולם השנייה חזר בגלגול ובעודו בן שנתיים הוא מתאר מה עבר בגלגול הקודם.

משפחת שבו בסיפור על גלגול נשמות של שלושה מבני המשפחה שנרצחו הפיגוע באיתמר.

בסרטון זה מספר אלון ענוה שעבר מוות קליני. סיפורו מרתק מסעיר ומצמרר. כדאי להפיץ סיפור זה כדי לזכות את הרבים ולעודד את כולם בהתחזקות בתורה ומצוות וקרבה לקב"ה.

בסרטון זה מספר אלון ענוה סיפור מדהים על חוויה גדולה שחזה מבשרו. הוא עבר מוות קליני וחזר, והוא מספר לנו על עולם האמת ואיך חזר בתשובה.