כל התכנים בנושא: חיים ישראל

חיים ישראל שר לכבוד רחל אמנו: מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם.

חיים ישראל בשיר "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" שעיקר תוכנו הוא שיהודי אף פעם אינו לבד.

חיים ישראל שר את הפיוט: "לך א-לי תשוקתי" (מתוך הסליחות) שחיבר רבי אברהם אבן עזרא, בניגון נוסח יהודי תימן. מרגש ביותר!

חיים ישראל – מחרוזת מנורה מתוך הקומזינג 2 הכוללת שירי תפילה וגעגועים למשיח ולגאולה האמיתית והשלימה.