כל התכנים בנושא: חלוקת דולרים

הרבי מסביר שיש להחדיר אמונה בבורא עולם ומנהיגו, לדעת שיש עין רואה ואוזן שומעת. לזכור מה שכתוב במזוזה: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. הרבי מחלק דולרים ומברך. הרבי מדבר על בית המקדש השלישי.