כל התכנים בנושא: חסד וגבורה

רק מדת החסד מהוה את המציאות, כי היא מקור ההשפעה. אמנם אנו מקבלים ממדת החסד וממדת הגבורה ביחד, אלא שמדת החסד נותנת את ההתהוות ואת החיות, ומדת הגבורה פועלת שהנבראים לא ירגישו שהם מקבלים את חיותם מהקדוש ברוך הוא. לכן נדמה לנבראים שהם מציאות לעצמם. היינו, מדת הגבורה פועלת את הרגשת הישות.