כל התכנים בנושא: יא במרחשוון

שמות רבים לחודש: החודש השמיני, חשוון או מרחשוון, ירח בול וירח זרע.