כל התכנים בנושא: יגדל אלוקים חי

השיר "יגדל אלוקים חי" הכולל את שלושה עשר עיקרי האמונה על פי הרמב"ם בנוסח תימן.