כל התכנים בנושא: יהודים מצרפת

הרבי כובש את העולם והגיע עד לגלות צרפת – שבה היתה המהפכה האידיאולוגית הצרפתית – חופש מכל ענייני דת ואמונה… דבר שפגע קשות ביראת שמים של יהודים. והיום בצרפת חסידות חב"ד מושלת בכיפה (כולל כיפת "יחי").