כל התכנים בנושא: יהלומים בקישון

הרבי ניבא שיש אוצרות גדולים בים שליד חיפה, אבי טאוב חסיד חב"ד הקים חברה לבדוק את העניין, ואכן גיאולוגים אישרו שיש בנחל קישון אוצרות של יהלומים. העבודה נמשכת עד לגילוי מכרה של אבנים טובות למסחר כביר.