כל התכנים בנושא: יחודו של עם ישראל

הגויים מתחילים להבין שעם ישראל הוא העם הנבחר – עם השם!

למי שעדיין לא מבין שכל חיות העולם באה בשביל עם ישראל ואת כל התרומה הגשמית והרוחנית של עם ישראל לעולם, שיאזין לפחות לדברים הפשוטים והמובנים הנאמרים על פי שכל פשוט וילמד להתייחס לעם ישראל.

על פי סרטון הסברה זה – מדוע לא כדאי להחרים את ישראל – גויים מבינים את תרומת עם ישראל לעולם לפחות בעניינים ארציים וטכניים.