כל התכנים בנושא: י-ה שמע אביוניך

מידד טסה שר את הפיוט מתוך הסליחות: י-ה שמע אביוניך המיחלים פניך… אל תעלם אוזניך…