כל התכנים בנושא: כוס של ברכה

דלכאורה הרי הוא לא פעל מאומה על עצמו, הוא לא עשה תשובה, לא קיים תומ״צ, וחסר אצלו לכאורה הענין דמעשינו ועבודתינו בזמן הזה? אלא שכאן רואים איך שהגילוי דלעתיד יהי׳ למעלה מכל הענין דתומ״צ, ואז יתגלה העצם של היהודי הקשור לעצמות ומהות ושהוא למעלה מכל התומ׳׳צ – ולכן גם לו תהי׳ שייכות לזה.

זכות גדולה היא לקבל מן הרבי כוס של ברכה, בסרטון קטעים מיוחדים בהם מחלק הרבי כוס של ברכה כשהחסידים שרים ושמחים.

החסידים מקבלים מהרבי כוס של ברכה ובהתלהבות עצומה הם שרים את השיר "אחד אלוקינו" ועוד שיר ברוסית. בשמחה פורצת גדר ב"שטותא של קדושה" בניגונים ובשריקות הם מביעים את הציפיה והתשוקה לגאולה: "אנו רוצים משיח עכשיו".