כל התכנים בנושא: כל יהודי חסיד חבד

הרבי משוחח עם אחד הגבירים התומכים בבתי חב"ד, ואומר לו שהוא צריך להיות חלק מליובאוויטש. אכן הרבי מסביר שכל יהודי יהיה חסיד חב"ד! ומה הפלא? כולם יזכו לגאולה השלימה שכל עניינה ידיעת אלוקות שלומדים בחסידות חב"ד דוקא.