כל התכנים בנושא: כל נדרי

תפילת "כל נדרי" שבה פותחים את יום כיפור בניגון מיוחד.