כל התכנים בנושא: כף מרחשוון

בכינוס כ' מרחשוון לקבלת השבים מבית חיינו – 770 שהתקיים בראשון לציון מרגישים טעימה מהגאולה האמיתית והשלימה בשירה וריקודים סוערים. הרב זמרוני ציק מסביר את עניין השליחות היחידה שנותרה קבלת פני משיח צדקנו.