כל התכנים בנושא: ליהודים היתה אורה

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו תמיד לעולם ועד!