כל התכנים בנושא: לכתחילה אריבער

יום הולדת הרבי המהר״ש, רבי שמואל, הנשיא הרביעי לאדמו״רי חב״ד, בב׳ אייר. בספירת העומר זוהי הספירה של ״תפארת שבתפארת״. לכן הנהגתו היתה "לכתחילה אריבער״.

ניגון חב"ד – לכתחילה אריבער הוא הניגון של הרבי המהר"ש, שאמר, שכל העולם אומרים: שצריך ללכת מלמטה למעלה, ואם לא ללכת מלמעלה למטה. ואני אומר: לכתחילה אריבער.