כל התכנים בנושא: ללמוד עברית

מילות היחס וקצת תוארי פועל נוטים בכינויים. מבחינים בהם שלושה סוגים: א. הנוטים ביחיד בלבד ב. ברבים בלבד ג. שנטייתם מעורבת

לימוד עברית מסייע בלימוד המקורות של עם ישראל, ולעתיד לבוא יהיה נחלת הכלל.

הלשון העברית הופכת להיות נחלת הכלל. כל שכן שכל יהודי חייב ללמוד עברית.