כל התכנים בנושא: מגלות לגאולה

יציאת מצרים אינה עניין חד פעמי – יציאת מצרים היא עניין של יום יום. בכל יום הנפש האלוקית יוצאת מהמיצרים והגבולים של מאסר הגוף והעולם הזה. לכן בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. ולא רק בכל יום (=אור) כשמאיר אור ה' אלא "כל ימי חייך", גם בלילה, גם בחשכת הגלות. ולא עוד אלא גם בזמן הגאולה – "להביא לימות המשיח". שאמיתית יציאת מצרים היא "ימות המשיח" – הגאולה האמיתית והשלימה, ופנימיות ימות המשיח היא גאולת מצרים.

חיליק פרנק מנגן את הניגון "אני מאמין" וקודם לכן הוא מספר איך הוא הגיע אלינו. הניגון נכתב בדרך למחנה ההשמדה טרבלינקה, שאליו נשלחו רוב יהודי גטו ורשה, והוא הגיע במסירות נפש לאדמו"ר ממודז'יץ.

הסיפור המצמרר על הלחנתו של השיר הנוסטלגי, אני מאמין, בביצוע האחים גרובייס והאבא בן ציון. הלחן נכתב ברכבת לטרבלינקה והפך לאבן דרך במוזיקה החסידית.

הרבי מסביר למנהיג קהילה יהודית יוצאי רוסיה באמריקה שאין להחליף את גלות רוסיה בגלות אמריקה, אלא בגאולה בארץ ישראל. בארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.