כל התכנים בנושא: מודעות יהודית

לכל יהודי שתי נפשות – נפש בהמית ונפש אלוקית. המלחמה בין שתי הנפשות היא מלחמה תמידית וקשה ולאום מלאום יאמץ כשזה עולה זה יורד. התכלית היא להגביר את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית ולהופכה לקדושה.