כל התכנים בנושא: מזלו של חודש כסלו

מכיון שבימי קדם נאלצו בני האדם לצאת בימי כסלו, בעיצומו של החורף, לצוד ציד בקשת ובחצים. לכן מזל החודש הוא הקשת, היינו: האדם היורה בקשת.