כל התכנים בנושא: מזל מאזנים

מזלו של חודש תשרי, מאזניים, בא ללמדנו כי בעשרת ימי תשובה, ימי הדין, שוקלים בבית דין של מעלה את מעשיהם של בני האדם, וגם ללמדנו שעלינו לשקול מעשינו.