כל התכנים בנושא: מלך המשיח

פעולת המלך המשיח בישראל ובעולם היא לא (רק) שהוא מלמד את העם ופועל בהם דברים שמחוצה להם, אלא פעולתו היא באופן של "שלהבת עולה מאליה". הוא מביא את התחתונים להכרה באלקות גם מצד עצמם, לדעת להכיר ולהרגיש שבעצם זוהי מציאותם שלהם. שכל מציאותם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. וממילא נרגש בהם שאלקות זוהי עצם המציאות שלהם, ולא דבר הנוסף להם.

בסרטון זה רומז המלך ברורות על היותו מלך המשיח, גם בשיחתו הידועה על הכרזת "יחי המלך", גם במאמרו הראשון "באתי לגני" שאומר, שתפקידנו כדור השביעי להוריד את השכינה לעולם, וגם מתוך שיחות ברורות עם הקהל שמגיע אליו.