כל התכנים בנושא: מפל מים

מפליא לראות את כוחות הבורא בטבע, כשמתבוננים בחיות האלוקית שבבריאה. ומכיון שמכל דבר שרואים ושומעים אפשר ללמוד הוראה בעבודת השם הרי שאפילו מהמים הרצים לעשות רצון קונם, נלמד להזדרז ולרוץ בקיום תורה ומצוות.

הנופים המרהיבים של מים בעולם מזכירים לנו את הציווי האלוקי – יקוו המים אל מקום אחד ותראה היבשה.

קול ה' במים – מפלי הריין בשוייץ מרהיבים ביופיים ומעידים על גדולת הבורא הנמצא בכל מקום.

כמו שהנשמה ממלאת את הגוף ומחיה אותו כך הקב"ה ממלא את העולם ומחיה אותו. החיות האלוקית נמצאת לא רק באדם ובבעלי חיים אלא גם בצומח ואפילו בדומם. גם באבנים ועפר ואפילו במים יש נפש היא הכח האלוקי המחיה אותו.

הקב"ה ברא עולם נפלא מאחוריו הוא מסתתר, ו"מקולות מים רבים" אפשר לשמוע את קולו – "קול ה' על המים, א-ל הכבוד הרעים, ה' על מים רבים".