כל התכנים בנושא: מצות פריה ורביה

חובה וזכות גדולה היא לקיים את מצוות התורה והחכמים, להרבות במצוות פרו ורבו, ואין לעשות שום חשבונות ותכנוני משפחה.

"פרו ורבו" הוא הציווי הראשון שהצטווה האדם מיד לאחר בריאתו, שנאמר בפרשת בראשית: "ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה גו'".

עם ישראל חי ומתעצם גם בקיום מצות פריה ורביה, ואפילו לפי נתונים סטטסטיים דמוגרפיים הוא הולך לקראת הגאולה.