כל התכנים בנושא: נבואה

הראשונה בין שבע הנביאות הנמנות בגמרא היא שרה אמנו. וגדולה היתה במעלת הנבואה מאברהם אבינו. לכן אמר ה' לאברהם: "כל אשר תאמר אליך שרה – שמע בקולה".