כל התכנים בנושא: נושאי הפרשה

פרשת כי תשא עוסקת בנושאים רבים: תרומת מחצית השקל, פרשת הכיור וכנו, שמן המשחה קטורת הסמים ועוד, אולם הנושא העיקרי שלה הוא חטא העגל ועונשו ועד למחילתו ולחידוש הברית.

נקודת השיא של פרשת ויגש היא ההתוודעות של יוסף אל אחיו והזריזות להביא את יעקוב וכל בני ביתו למצריים, שאז נפגשים יעקוב ויוסף לאחר פרידה ארוכה.