כל התכנים בנושא: ניגון אדמו"ר הזקן

יאיר כלב ותזמורתו מנגנים ושרים בדביקות ניגון ישן לאדמו"ר הזקן בעל התניא.