כל התכנים בנושא: ניגון אתה בחרתנו

מילות הניגון מתפילת יום טוב: "אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת". שני בתים: הראשון מכוון כנגד הצדיקים והשני כנגד בעלי תשובה. ניגון רכ"ט מספר הניגונים.