כל התכנים בנושא: ניגון הכנה למאמר

כאשר רבי משמיע "מאמר" הריהו עולה לעולמות עליונים ושכינה מדברת מגרונו, לכן מאמר חסידות נחשב לדא"ח (דברי אלוקים חיים), וכל מאמר נאמר בטקס מיוחד ומלווה בניגון הכנה.

יאיר כלב ומקהלתו שרים ומנגנים ניגון מרוסטוב, ניגון הכנה למאמר שחיבר הרבי הרש"ב.

ניגון רוסטוב הוא ניגון הכנה למאמר שחיבר הרבי הרש"ב והיה נוהג לשיר אותו בשבתות וימים טובים.

אלאור ולנר מנגן בחליל צד ניגון הכנה לשמיעת מאמר לכבוד י"ט כסלו בתלמוד תורה "אור מלכה" כאשר התלמידים מלוים אותו בשירה.