כל התכנים בנושא: ניגון ישן

יאיר כלב ומקהלתו שרים ניגון חסידי של אדמו"ר הזקן בעל התניא הנקרא – ניגון ישן.