כל התכנים בנושא: ניגון מרעיש עולמות

הרבי פותח ניגון זה באומרו שצדיקים דומים לבוראם ונוהגים בקול דממה דקה שבשבילם זה רעש גדול ורוח גדולה מפרקת הרים, אך אנו בעלי בתים ולא רבנים נקים רעש גדול, ומיד פותח בניגון הידוע של אביו ר' לוי'ק.