כל התכנים בנושא: ניגון על אחת

ניגון במחיצת הרבי בהודאה לה' על כל הטובות שעושה לנו בהתלהבות גדולה כל כך, בשמחה פורצת גדר ובשטותא דקדושא של שריקות בהוראת המלך בודאי שוברת את כל המחיצות.