כל התכנים בנושא: ניסים מתגלגלים

טוב להודות לה' על כל הניסים העצומים שעשה עמנו וממשיך לעשות עמנו בכל עת ובכל שעה. שום דבר לא מובן מאליו.

גם היום הרבי ממשיך לחולל ניסים בהרבה דרכים כולל באמצעות "אגרות הקודש". חסידי חב"ד המפיצים יהדות וחסידות משתדלים לקרב יהודים רבים ככל האפשר לרבי מלך המשיח.