כל התכנים בנושא: נסים מתגלגלים

יוסף יצחק פש נפצע אנושות והרופאים לא נתנו סיכוי לחייו, אולם הרבי מסר באגרות קודש "אני ה' רופאך". האם היתה רגועה יותר מן הרופאים, גם לאחר הניתוח כשהרופאים אמרו שאם הוא יחיה הוא יהיה אילם וצמח. וכנס מעל הטבע הוא חי ובריא.

בכל רע יש גם טוב, בכל חושך יש גם אור. בשרפה גדולה ונוראה שהתרחשה בחיפה היו גם כמה נקודות אור. בימין אורד בתוך עגמת הנפש שגרמה השרפה יש נס גלוי.