כל התכנים בנושא: נס גדול

זהו החידוש הנפלא של נס חנוכה. שמאותו "פך שמן" שהוא כל כך נשגב ונעלה, ומצד עצמו הוא רק "יום אחד" – "הדליקו ממנו שמונה ימים": הכניסו את ה"אחד" לתוך ה"שבע", כך שהוא נכנס וחדר אל תוך תוכה של מערכת הכוחות הרגילה והוא ממלא את כל כולה. ה"עצם" חדר ומילא גם את כל ה"גילויים".

מהו סוד הנס של מטוס מלא אנשים וציוד הנופל לקרקע לכביש מהיר, ולא עוד אלא שקופץ ומתנדנד מצד אל צד עד שעומד בין שני חריצי ענק על האדמה, וכל האנשים שבו יוצאים בריאים ושלמים?