כל התכנים בנושא: נס רפואי

מופתים מתגלגלים כל הזמן ומעידים על ההשגחה הפרטית הנפלאה של הבורא עלינו, ואנו חייבים להודות לה' על כל הניסים, ולא עוד אלא שאנו צריכים לספר אותם בכל מקום כדי להתחזק ולחזק אחרים.