כל התכנים בנושא: נשמת כל חי

נשמת כל חי תברך את שמך ה' אלוקינו – תפילת שבח נפלאה לבורא עולם מתוך שחרית של שבת.