כל התכנים בנושא: ספר דברים

צריך ללמוד מיוסף שלא דן לזכות את הרוע אלא את הארוע, ולכן היה קל לו לסלוח לאחיו מאחר שהכל היה לטובה