כל התכנים בנושא: עוזיה צדוק

מרדכי בן דוד ועוזיהו צדוק שרים: שמע בני מוסר אביך… שיר הלקוח מאגרת הרמב"ן ומדגיש את מידת הענוה הטובה מכל המידות הטובות.

עוזיה צדוק שר את השיר: "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו"… הלקוח מתוך ספר תהילים, בחתונה של אחותו.