כל התכנים בנושא: עוצו עצה ותופר

חורשי מזימות רעות לא יעלה בידם לעשות רע, כאשר מתפללים: עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו א-ל. שהרי לא ינום ולא יישן שומר ישראל.

המילים: "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום" שבסיום "עלינו לשבח" יש בהם עצמה גדולה ביותר להשבית אויב ומתנקם ובמיוחד כששרים את זה בניגון מיוחד אצל הרבי ועם הרבי.