כל התכנים בנושא: עלם הטבע

גם לציפורים קר בחורף ומכיון שאין להם אמצעי חימום הן נודדות מארצות הקור לארצות החום על פני ימים ויבשות כדי לשרוד.