כל התכנים בנושא: ענוים

מרדכי בן דוד במבחר שירי קודש: ענוים ענוים, והיא שעמדה, אשריכם ישראל ועוד.

השיר "ענוים ענוים" הזמר מידד טסה שר את השיר: ענווים ענווים. מתוך המדרש: בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, משמיע לישראל ואומר: 'ענווים,ענווים, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח'.

הזמר שוואקי שר את השיר : "ענוים, הגיע זמן גאולתכם!" מילות השיר לקוחות מילקוט שמעוני ומתאימות לימינו, כפי שרואים בשיחותיו של הרבי בעיקר משנת התנש"א.

הזמר אסף שפר שר את השיר: ענווים ענווים. מתוך המדרש: בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, משמיע לישראל ואומר: 'ענווים,ענווים,הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח'.

סרטון נפלא על התפשטות אור הגאולה בעולם ע"י רבותינו נשיאנו – נשיאי חב"ד לדורותם, ובעיקר ע"י כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שהכריז "ענווים הגיע זמן גאולתכם" וכל עם ישראל מחכה ומצפה לבא הגאולה בפועל ממש.