כל התכנים בנושא: עשרת הדברות

לפי הוראת הרבי כל הילדים באים לשמוע את עשרת הדברות בחג השבועות יחד עם כל המבוגרים כדי לחוש ביחד את מעמד הר סיני.

פרשת יתרו המתארת את מעמד הר סיני מדגישה את מצות כיבוד אב ואם. הולדתו של הילד על ידי הוריו היא בסיס הכבוד וההערכה שעליו לרחוש להם וזה נובע מאותו מקום של כיבוד ה'. כבוד ליצירה, לעצם מציאותנו וקיומנו בעולם.

עשרת הדברות הם תמצית התורה. ולפי הוראת הרבי כולם צריכים לשמוע את עשרת הדברות בחג השבועות כולל ובמיוחד ילדים.

על פי הוראת הרבי, כל הילדים הולכים לבית הכנסת בחג השבועות לשמוע את עשרת הדברות.

בלימוד אותיות ונקודות של השפה העברית יש קדושה. ילד יהודי משחר ילדותו לומד "אל"ף קמץ או" שזה הראשית וההתחלה של עשרת הדברות הכוללות את כל התורה כולה. "אנכי" הוא עצמותו ומהותו של הקב"ה.